O zábavu sa postarajú:

ANONYM, ORIONS, KARPATSKÁ MUZIKA

27. novembra 2015

o 20.00 hod.

v Reštaurácii Miháliková v Červeníku.

Príďte s nami osláviť narodeniny,

20 rokov od založenia HS TREND.

20 rokov

1995 - 2015

Vstupné: 10 Eur / osoba

Občerstvenie formou švédskych stolov.

Vstupenky si možete zakúpiť:

Jozef Vozárik 0905 731 511

Eva Vozáriková 0908 122 596